صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
ساختار اداره صنعت نفت و گاز نروژ
تعداد بازدید : 840
 
 
با كشف ذخاير نفت و گاز در فلات قاره نروژ در تاريخ 35 ماه مي سال1963 ، حاكميت كشور نروژ بر فلات قاره اعلام شد و تمام منابع طبيعي اين فلات، تحت مالكيت دولت درآمد. ورود به عرصه توليد و بهره‌برداري از نفت و گاز، نروژ را بر آن داشت تا ساختار اداره امور نفتي خود را تدوين نموده و در پي آن، برنامه‌هاي لازم براي كسب حداكثر ارزش افزوده از اين منابع را تدوين نمايد. منابع انرژي نروژ بايد به گونه‌اي مديريت شود تا توسعه پايدار كشور را به دنبال داشته باشد و اولويت بالايي نيز براي مسائل زيست‌محيطي در نظر گرفته شود. هدف كلي سياست نفت و گاز دولت متضمن اين نكته است كه بيشترين ارزش ممكن از فعاليت‌هاي نفتي عايد جامعه نروژ شود
با كشف ذخاير نفت و گاز در فلات قاره نروژ در تاريخ 35 ماه مي سال1963 ، حاكميت كشور نروژ بر فلات قاره اعلام شد و تمام منابع طبيعي اين فلات، تحت مالكيت دولت درآمد. ورود به عرصه توليد و بهره‌برداري از نفت و گاز، نروژ را بر آن داشت تا ساختار اداره امور نفتي خود را تدوين نموده و در پي آن، برنامه‌هاي لازم براي كسب حداكثر ارزش افزوده از اين منابع را تدوين نمايد. منابع انرژي نروژ بايد به گونه‌اي مديريت شود تا توسعه پايدار كشور را به دنبال داشته باشد و اولويت بالايي نيز براي مسائل زيست‌محيطي در نظر گرفته شود. هدف كلي سياست نفت و گاز دولت متضمن اين نكته است كه بيشترين ارزش ممكن از فعاليت‌هاي نفتي عايد جامعه نروژ شود.

پيش فرض ها

در اين راستا دولت نروژ پيش فرضهايي را جهت برنامه‌ريزي براي رسيدن به توسعه مطلوب صنعت نفت و گاز اين كشور تهيه كرد كه اهم آنها عبارتند از:
1. نفت و گاز فلات قاره نروژ به كل جامعه نروژ تعلق دارد و دولت اين حق مالكيت را اعمال مي‌كند.
2. توليد نفت و گاز بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه توسعه پايدار را تضمين كند. بر اين اساس مجوزهاي توليد و اكتشاف براي دوره‌هاي مشخصي به شركت‌هاي نفتي اعطا مي‌شود.
3. فعاليت‌هاي نفتي در اقتصاد و رفاه عمومي از اهميت بالايي برخوردار است. بنابراين بايد تحت حاكميت و كنترل بوده و مديريت آن شفاف باشد.
4. درآمدهاي دولت از فعاليت‌هاي نفتي عبارت از ماليات بر شركت‌هاي نفتي، درآمدهاي سهم مالي مستقيم دولت و سهام دولت در استات اويل و نورسك هيدرو مي‌باشد و دولت استفاده از اين ابزار را براي تضمين دارايي‌هاي عمومي و ايجاد درآمد در آينده ادامه خواهد داد.
5. تلاش‌هاي دولت در جهت آن است كه فعاليت‌هاي توليد و اكتشاف، توسعه، حفظ و نگهداري، فراوري نفت و گاز توسعه تكنولوژي و تحقيق به گونه‌اي انجام شود كه به توسعه صنعتي كشور كمك نمايد.


ساختار اداره صنعت نفت و گاز


از اوايل دهه 1970 مجلس نروژ(استورتينگ) و دولت (وزارت نفت و انرژي) به همراه يك آژانس دولتي به نام مديريت نفت و گاز نروژ (NPD) ، مسئوليت اداره فعاليت‌هاي نفتي را بر عهده گرفتند. مجلس نروژ، چارچوب كلي فعاليت‌هاي مربوط به صنعت نفت و گاز اين كشور را تعيين مي‌كند. بر همين اساس، انجام پروژه‌هاي اكتشافي و يا بهره‌برداري از ميادين جديد نفت و گاز نروژ، توسعه ميادين فعلي و يا هرگونه اقدام مشابه ديگر، تنها با اجازه مجلس نروژ ممكن مي‌باشد.
دولت نروژ به منظور حفظ منافع اين كشور در فرآيند توسعه صنعت نفت و گاز، بخشي از سرمايه‌گذاري مورد نياز پروژه‌هاي نفت و گاز اين كشور را از طريق منابع مالي و شركت‌هاي زيرمجموعه خود تأمين نموده و از محل درآمدهاي حاصل از اين پروژه‌ها نيز سهمي را دريافت مي‌كند. وزارت نفت و انرژي به نمايندگي از دولت اين كشور، در اغلب مجوز‌ها و قراردادهاي توليد نفت و گاز در ميادين نروژ، يكي از سرمايه‌گذاران و سهامداران اصلي محسوب مي‌شود. اين سرمايه‌گذاري‌ها به همراه ساير سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي در ديگر بخش‌هاي صنعت نفت اين كشور (از جمله فرآوري، انتقال و توزيع نفت و گاز توليدي در اين كشور) در مجموع سهام دولت را در پروژه‌هاي نفت و گاز نروژ تشكيل مي‌دهد
درسال‌هاي ابتدايي بهره‌برداري از اين منابع، شركت‌هاي خارجي، امتيازات اكتشاف در درياي نروژ و درياي شمال را كسب و مسئوليت توسعه اولين حوزه‌هاي نفت و گاز نروژ رابر عهده گرفتند. پس از چندي براي حضور نروژي‌ها در بازار نفت و گاز و بدست گرفتن فعاليت‌هاي نفتي در سال 1972، استات اويل به عنوان شركت دولتي نفت تاسيس و اصل 50 درصد مشاركت دولت در هر مجوز توليد اعمال شد.
با شروع فعاليت‌هاي نفت و گاز نروژ در دهه 70 ميلادي، اين شركت به همراه دو شركت نفتي بزرگ ديگر (به نام‌هاي Saga و Norsk Hydro) كار خود را در ميادين نفت و گاز اين كشور آغاز كردند. در ابتداي كار، شركت‌هاي مذكور به منظور آشنايي با ادبيات كار در حوزه نفت و بسترسازي جهت برخورداري از توانمنديهاي لازم براي رقابت در بازارهاي جهاني، در قالب شركتهاي دولتي از حمايتهاي دولت بهره‌مند بودند. جهت‌گيري كلي اين شركت‌ها نيز، ورود به حوزه‌هاي مختلف پروژه‌هاي نفت و گاز نروژ (از جمله اكتشاف، توليد،‌ حمل و نقل، پالايش، بازاريابي و فروش محصولات نفتي) تعريف شده بود.
در اول ژانويه 1985 مشاركت دولت در فعاليت‌هاي نفتي مورد بازنگري و سازماندهي مجدد قرار گرفت و دولت موظف به انجام اقداماتي براي ايجاد زمينه‌هاي رقابت شركتهاي نروژي با ديگر شركتها و افزايش سودآوري آنها شد. از اين رو در همين سال دارايي‌هاي شركت استات اويل در بسياري از امتيازات به دو قسمت تقسيم شد. يك قسمت مربوط به مشاركت تجاري شركت و قسمت ديگر منابع مالي مستقيم دولت (SDFI) نام گرفت.
بدين ترتيب دولت هزينه‌هاي اكتشاف، سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي عملياتي مربوط به سهم مالي مستقيم دولت را تامين مي‌كرد و سهمي از توليد و درآمد متناسب با منافعش در هر مجوز توليد را دريافت مي‌كرد.
از اين رو از ابتداي آغاز به كار شركت استات اويل تا سال 2001 ميلادي، اين شركت مديريت سهام دولت را در ميادين و پروژه‌هاي نفتي اين كشور – كه تحت نام SDFI نام برده مي‌شود – عهده‌دار بود. در سال 2001 ميلادي و به دنبال برخي اصلاحات قانوني صورت گرفته در ارتباط با ميزان مشاركت دولت نروژ در فعاليت‌هاي نفتي اين كشور، قريب به 3/18 درصد از سهام اين شركت به شركت‌هاي خصوصي داخلي و خارجي واگذار شد. با اجراي اين تغييرات، مسئوليت بازاريابي و فروش نفت و گاز حاصل از ميادين نروژ (زيرمجموعه سهام SDFI) به شركت استات اويل واگذار شد و شركت دولتي ديگري به نام Petoro AS وظيفه مديريت بر كل سهام و املاك SDFI (از جمله نظارت بر فعاليت‌هاي شركت استات اويل در زمينه بازاريابي و فروش نفت و گاز حاصل از ميادين زيرمجموعه سهام SDFI) را بر عهده گرفت. همچنين در سال 2001 ميلادي (و به دنبال واگذاري مديريت SDFI به شركت دولتي Petoro و اجراي فرآيند خصوصي‌سازي شركت استات اويل) شركت استات اويل بالغ بر 15 درصد از سهام SDFI را خريداري نمود.


بطور كلي دولت نروژ در عرصه نفت و گاز با سه هدف عمده اقدام به تاسيس و تغيير ساختار وزارت نفت و انرژي در اين كشور نمود.

1- سياستگذاري
2- نظارت
3- مديريت از طريق مشاركت در توسعه اين صنعت


سياست‌گذاري

وزارت نفت و انرژي نروژ كه متشكل از چهار اداره اكتشاف، توليد و بازار، اداره نفت و گاز، اداره انرژي و منابع آبي و اداره امور اداري، بودجه و حسابداري است از طريق دو اداره نفت و گاز و نيز اكتشاف، توليد و بازار سه وظيفه سياستگذاري، اعطاي امتياز و نظارت بر امور نفتي كشور نروژ را به انجام مي‌رساند.
در اين ساختار وظايف سياستگذاري براي تامين قطعات و تجهيزات، برنامه‌ريزي براي تحقيق و توسعه و مديريت سهام در شركت‌هاي تابعه و ساير مسائل جانبي چون بررسي مسائل حقوقي، مباحث اقتصادي چون تعيين قيمت‌ها، مباحث زيست‌محيطي و مشاركت دولت در امور نفتي در اداره نفت و گاز صورت پذيرفته و برنامه‌ريزي و اداره مباحث مربوط به اكتشاف، حفاري، توليد، توسعه، انتقال و بازار بر عهده اداره اكتشاف، توليد و بازار است.
در هر يك از اين بخش‌ها دولت براي تهيه و اجراي سياست‌هاي نفتي برنامه‌ريزي نموده و اعطاي مجوز فعاليت بر اساس اين سياست‌ها و پس از آن نظارت بر انطباق فعاليت‌ها با سياست‌ها را بر عهده دارد.
وظيفه اصلي اين وزارت جهت‌گيري كلي روند توسعه اين صنعت و تدوين برنامه‌هايي است كه با درنظر گرفتن ويژگيها و شرايط داخلي نروژ حداكثر منافع موجود را از منابع نفت و گاز نصيب اين كشور سازد.
به‌عنوان نمونه‌اي از سياستگذاريهاي نروژ در اين حوزه مي‌توان به تدوين سند جامع چشم‌انداز نفت و گاز نروژ در قرن 21 يا OG21 اشاره كرد كه به تعيين اهداف نروژ در حوزه نفت و گاز، چالشهاي موجود و ارائه راهكار براي رسيدن به اين اهداف مبادرت نموده است. مطالعه اين سند مي-تواند تاثير مثبتي در ديد مسئولان نفتي كشور نسبت به آينده بهره‌گيري از منابع نفت و گاز به‌همراه داشته باشد.

نظارت

با توجه به حجم وسيع اقدامات اكتشاف و توليد نفت و گاز در نروژ يك نهاد نظارتي متشكل از تيم‌هاي تخصصي مرتبط جهت نظارت بر روند توسعه ميادين نفت و گاز و تطابق روش‌ها و فعاليت‌هاي شركتها و پيمانكاران با سياستهاي اتخاذ شده موسسه‌اي تحت عنوان "سازمان مديريت نفت و گاز نروژ" تاسيس شد كه بعنوان زيرمجموعه وزارت نفت و انرژي وظايف زير را بر عهده گرفت:
- نظارت فني بر فعاليت شركت‌هاي نفتي فعال در ميادين نروژ
- مديريت اطلاعات و داده‌هاي صنعت نفت
- تحقيقات
- فعاليت‌هاي بين‌المللي
- اعمال نظارت مالي و اداري جهت حصول اطمينان از تطابق فعاليتها با قوانين و دستورالعمل‌هاي مربوطه
- ارائه مشاوره به وزارت نفت و انرژي در ارتباط با اكتشاف و توليد منابع طبيعي فراساحلي
همانگونه كه بيان شد، به دنبال واگذاري بخشي از سهام شركت استات اويل به بخش خصوصي، مديريت كل سهام SDFI به شركت دولتي Petoro AS واگذار شد. اين شركت يك سازمان كوچك و صرفاً نظارتي است و وظايف سه‌گانه ذيل از طرف دولت به آن محول شده است:
1- مديريت بر مجموعه سهام SDFI
2- نظارت بر چگونگي عملكرد شركت استات اويل در زمينه بازاريابي و فروش نفت و گاز حاصل از ميادين زيرمجموعه سهام SDFI
3- نظارت بر سيستم مالي مجموعه SDFI
طبق اساسنامه Petoro AS اين شركت، يك شركت نفتي محسوب نشده و حق دخالت و مشاركت در بخش‌هاي اجرايي پروژه‌هاي نفتي را ندارد. همچنين اين شركت از درآمدهاي حاصل از سهام SDFI نيز هيچ سهمي دريافت نكرده و هزينه‌هاي جاري شركت مذكور توسط دولت تأمين مي‌شود.

مديريت از طريق مشاركت در توسعه اين صنعت


دولت نروژ از طريق مشاركت و حضور مستقيم در پروژه‌هاي اكتشاف، بهره‌برداري، توزيع و انتقال گاز به مديريت اين فعاليتها مي‌پردازد. ارزيابي نحوه اين مشاركت جهت اعمال مديريت مي‌تواند راهكارهاي مفيدي را جهت مديريت بهره‌برداري از منابع هيدروكربوري كشور ارائه نمايد. آنچه از گزارشات برمي‌آيد اين است كه نحوه اعمال اين مديريت از طريق تصدي‌گري و دخالت در مسائل مختلف شركتهاي فعال در پروژه‌ها اعمال نمي‌شود، بلكه نروژ در حوزه مديريت توسعه نفت و گاز به جاي ايفاي نقش يك دولت متصدي، نقش دولتي سرمايه‌گذار را برگزيده تا از اين طريق نفوذ خود را در بخشهاي مختلف حفظ نموده و مديريت خود را بدون دخالت مستقيم اعمال نمايد، در ضمن سهم خود را نيز از منافع حاصله در تعامل با سهم واقعي شركت‌ها دريافت نمايد.
 
نویسنده: مهدي مختارپوراصل
مترجم :
منبع :
تاریخ : 8/1/1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ صنعت جوشكاري – تنگناهاي توسعه پژوهش در صنعت نفت
 A.A.A/ چالش هاي انتقال فن آوري در صنعت نفت و راهكارهاي اجرائي
 A.A.A/ انگيزه‌ها، موانع و مشكلات انتقال و جذب فن‌آوري، راه‌حل ها و پيشنهادها
 A.A.A/ Technology and Methods of Local Well Casing Using Expandable Profiled Casing Pipes
 A.A.A/ صنعت جوشكاري – پيشرفت تكنولوژي و شرايط جديد كار
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد