دانش آی آر
ناسا به فضانوردان بيشتري نياز دارد
تعداد بازدید : 660

ناسا به فضانوردان بیشتری نیاز دارد

 

شورای ملی تحقیقات آمریکا که یک اتاق فکر غیردولتی است، اعلام کرد ناسا باید تعداد فضانوردان خود را افزایش دهد.

به گزارش این شورا، آمریکا برای تامین خدمه مورد نیاز در ایستگاه بین المللی فضایی و گسترش اکتشافات خود به نیروی متخصص بیشتری نیاز دارد.

تعداد زیادی از فضانوردان آمریکایی در یک سال گذشته بازنشسته شده اند یا استعفا داده اند.

در حال حاضر، تعداد خدمه فضایی ناسا 60نفر است. یک دهه پیش این رقم 149 نفر بود.

گزارش شورای ملی تحقیقات آمریکا هشدار می دهد که برخورداری ناسا از تنها 55 تا 60 خدمه فضایی طرح های فضایی آن را در صورت بیماری یا جراحت این افراد به خطر می اندازد.

به نوشته این گزارش "با توجه به محدودیت های احتمالی برای به ماموریت فرستادن خدمه و نامشخص بودن نیازهای آینده، به نظر می رسد تعداد اعضای کادر فضایی کمتر از حداقل مورد نیاز است."

با از رده خارج شدن ناوگان فضاپیماهای شاتل در ماه ژوئیه، فضانوردان آمریکایی از این پس با استفاده از سفینه های فضایی روسیه به ایستگاه بین المللی فضایی سفر خواهند کرد.

این در حالی است که با بروز سانحه در یکی از فضاپیماهای سایوز روسیه که حامل تدارکات برای ایستگاه بین المللی فضایی بود، برنامه پرتاب این سفینه ها به طور موقت متوقف شده و ممکن است این ایستگاه به طور موقت در ماه نوامبر تخلیه شود.

تاریخ درج : 1390/06/17
منبع خبر :
نام : شهر :