دانش آی آر
خوابگردي حاصل نقص ژنتيکي است
تعداد بازدید : 890

http://2.bp.blogspot.com/_1QOSVHtjAnE/SaaagLMFnaI/AAAAAAAAAG4/EO9C4F3iWlc/s320/sleepwalking.jpg

 
http://www.medindia.net/health-images/Defective-Chromosome-Behind-Sleepwalking@@chromosome-dna.jpg

خوابگردی حاصل نقص ژنتیکی است

در پی مطالعاتی که بر روی  افراد خوابگرد انجام گرفته است این نتیجه بدست آمده   که علت آن نقص ژنتیکی موروثی است و حتی داشتن یک نمونه از  این ژن معیوب هم سبب بروز خوابگردی می  شود. کارشناسان امیدوارند که  بتوانند به این ترتیب راه معالجه خوابگردی را نیز بیابند.

ده درصد از کودکان و  یک نفر از هر پنجاه نفر بزرگسال  ممکن است به  مشکل  خوابگردی دچار شوند . برای بسیاری این یک مشکل جزئی محسوب می شود اما در مواردی هم، این مشکل می تواند زندگی را به کلی مختل کند و یا موجب تصادف و جراحات شود .حتی در مواردی پیش آمده است که افراد مبتلا به این مشکل مرتکب قتل نیز شده اند .

کارشناسان ژنتیکی در یک مجله پزشکی مدعی شده اند که پس از مطالعه بر روی دست کم چهار نسل ازخانواده   افراد خوابگرد  به  عامل اصلی آن  که نوعی نقص ژنتیکی موروثی است پی برده اند.

آزمایش دی ان ای ( DNA) بر روی  بیست و دو نفرازبستگان خوابگردان نشان داد که  نقص کروموزم عامل آن به سه نسل قبل ازآنها بازمی گردد.

در این مطالعات همچنین معلوم شد که در بیست نفر از این افراد، امکان انتقال این نقص ژنتیکی و در نتیجه ابتلای نسل بعد به  مشکل خوابگردی به میزان پنجاه درصد وجود دارد.

برای اطمینان  از این که  نتیجه  به دست آمده  تمام موارد خوابگردی را در برمی گیرد باید تحقیقات و آزمایش های بیشتری انجام شود اما پژوهشگران معتقدند که فعلا می توان با کشف عامل ژنتیکی به
آزمایش های بیشتری دست زد و راه معالجه خوابگردی را پیدا کرد.

تاریخ درج : 1389/12/13
منبع خبر :
نام : شهر :