دانش آی آر
نتايج تازه ترين تحقيقات نشان مي دهد: انسان هاي نئاندرتال کم هوش تر از اجداد انسان هاي هوشمند نبودند
تعداد بازدید : 664
نتایج تازه ترین تحقیقات نشان می دهد انسانهای نئاندرتال چنان که پیشتر گمان می رفت بی بهره از هوش نبوده اند و در این زمینه با اجداد انسان کنونی، یعنی انسان هوشمند (هومو ساپین) قابل مقایسه اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، نتایج تحقیقاتی که در مجله "Journal of Human Evolution"، (مجله تحولات انسان)، به چاپ رسید، نشان می دهد انسانهای نئاندرتال نه تنها بی بهره از هوش نبودند بلکه مانند نیاکان انسان کنونی، یعنی انسان هوشمند یا هومو ساپین ها، می توانستند دست به ساخت ابزار هایی بزنند.
بر اساس این گزارش، محققان انگلیسی و امریکایی از دانشگاه اکستر انگلیس، دانشگاه دالاس و دانشگاه تگزاس امریکا با بررسی ابزاری که خود از سنگ ساختند با ابزارهای به دست آمده از دوران نئاندرتال و هوموساپین، به این نتیجه رسیدند که نظریات قبلی در مورد نئاندرتالها نادرست است.
پیشتر گمان می رفت انسانهای نئاندرتال که پس از یک دوره همزیستی ده هزار ساله با هومو ساپین ها، نزدیک به بیست و هشت هزار سال پیش در اروپا منقرض شدند، نتوانستند در ساخت ابزار به پای هومو ساپین ها برسند و علت زوال آنان نیز همین بوده است.
اما اینک تحقیقات گروهی از دانشمندان انگلیسی و امریکایی نشان می دهد در مقایسه بین شیوه ساخت ابزار در دورانهای نئاندرتال و هوموساپین، تفاوت چندانی وجود ندارد. در این تحقیق، محققان اطلاعات مربوط به تعداد ابزارهای تولید شده، کارایی آنها در برش، مقدار مواد اولیه به کار رفته و دوام ابزارها را مورد بررسی و مقایسه قرار دادند.
بر این اساس، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که در کارامدی ابزارهایی که دو گروه نئاندرتال و هوموساپین تولید می کردند، اختلاف آماری وجود ندارد.
تحقیقات دیگری نیز نشان می دهد که انسانهای نئاندرتال به دلیل سرد شدن آب و هوا در روی کره زمین و عدم توانایی آنان در هماهنگ ساختن روشهای شکار خود با وضع جدید زیست محیطی، منقرض شده اند.
در حالی که گونه هایی چون ماموتها و بوفالوها توانستند به سمت جنوب مهاجرت کنند، انسانهای نئاندرتال با مشکل شکار مواجه شدند.
تاریخ درج : 1387/6/7
منبع خبر :
نام : شهر :