دانش آی آر
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از شاخص‌هاي مهم اجتماعي
تعداد بازدید : 662

مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی تعدادی از شاخص‌های اجتماعی در ایران را بررسی و ارزیابی كرد.


بـه گـزارش دفتـر اطلاع رسـانـی مـركز پـژوهشـها، دفـتر مـطالعات اجـتماعی ایـن مــركز ضـمن بررسی بـرخی از شاخصهای مـهم اجـتماعی و جـمعیتی كشور و با اسـتناد به نـتایج سـرشماری عـمومی سـال 1385 اعــلام كــرد: در حــال حــاضر 46/68 درصــد از كــل جمعیت 70 میلیونی كشور را شهرنشینان ، 4/31 درصد را روستانشینان و 14/0 درصد را كوچ نشینان تشكیل می‌دهند و ظرف ده سال گذشته بیش از 7 درصد به میزان جمعیت شهرنشین كشور اضافه شده است.
بر اساس این گزارش متوسط نرخ رشد جمعیت كل كشور 61/1 است و اگر فاصله سنی بین 15 تا 64 سن كار در نظر گرفته شود هم اكنون نزدیك به 70 درصد جمعیت كشور در سن كار قرار دارند كه این موضوع از نظر اینكه بار تكفل اقتصادی كم می‌شود، نكته مثبتی است اما از سوی دیگر این حجم جمعیت نیازمند كار است و به همین دلیل اشتغال از موضوعات مهم جمعیتی در حال و آینده كشور خواهد بود.
بر اساس این گزارش در جریان سرشماری سال گذشته یك میلیون 210 هزار و 164 نفر افغانی نیز سرشماری شده‌اند كه تعداد آنها نسبت به سرشماری 10 سال گذشته 405 هزار و 760 نفر اضافه شده است.
این گزارش سپس مسائل و آسیب‌های اجتماعی كشور را مورد بررسی قرار داده و با استناد به نتایج یك پژوهش انجام شده در مورد اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه‌ یك هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها، قضات ، فرهنگیان ، كارشناسان و روحانیان و مدیران و معاونین دستگاهها خاطرنشان ساخت كه در این پژوهش 28 مسئله اجتماعی مورد سوال واقع شده‌اند كه اغلب پاسخگویان از بیكاری، اعتیاد ، فقر و طلاق به عنوان مهمترین مشكلات اجتماعی كنونی نام برده‌اند.
این گزارش همچنین روند اعتیاد، خودكشی، سرقت ، فرار از خانه، قتل ، نزاع و جرائم جنسی را مورد بررسی قرار داده و افزود: بررسی روند آسیب‌های یاد شده نشان می‌دهد كه برخی از آسیب‌ها همانند اعتیاد روندی كاملا صعودی دارد به گونه‌ای كه میزان آن در یك دورة هفت ساله تقریبا دو برابر شده است ، نزاع نیز روندی صعودی دارد. روند سرقت نیز اگر چه نوسان دارد، اما بیشتر صعودی است، روند آسیب‌هایی همچون خودكشی، فرار از خانه و قتل متغیر است و روند جرائم جنسی در ابتدای دورة مورد مطالعه صعودی بوده كه بعد نزولی شده است.
مركز پژوهشها در پایان با بیان این مطلب كه مسائل اجتماعی یكدیگر را بازتولید می‌كنند، افزود: اولین و مهمترین گام برای مقابله با مسائل اجتماعی باور به اجتماعی بودن این پدیده‌ها و توجه به این نكته است كه ریشه آنها را باید درون جامعه جست و جو كرد.


_

متن كامل گزارش تاكنون در دسترس نیست، در صورت نیاز با شماره 88896657 تماس بگیرید

تاریخ درج : 1386/7/30
منبع خبر : مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
نام : شهر :