صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
comicsgenerator.com
فروشگاه گیلاس
ای پزشک
کاشی سنتی
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
وانیل کوکی
افرنگ نیوز مجله زندگی
سيستم اطلاعات جغرافيايي
تعداد بازدید : 444
 

 

 

تعريف GIS :جامع ترين تعريف مورد پذيرش براي سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS تعريفي است كه تحت عنوان كاربرد اطلاعات جغرافيايي در گزارش كميته بازرسي به رياست Lord chorleg ارائه گرديد. به موجب اين تعريف :

سامانه اطلاعات جغرافيايي سامانه اي است كه براي دريافت ، ذخيره سازي ، كنترل ، ادغام ، پردازش ، تحليل و نمايش داده هايي كه از نظر مكاني به زمين مرجع يافته اند . اين سامانه معمولا مستلزم يك پايگاه داده كامپيوتري زمين مرجع و يك نرم افزار مناسب با نوع كاربرد مي باشد.

ـ به عقيده Laurini ، Thompson (1992)  سامانه GIS در يك توصيف كلي سامانه اي است كه شرايط زير را تامين مي نمايد :

ــ  ابزاري را براي نمايش رقومي پديده هاي مكاني به دست مي دهد كه عبارت است از دريافت و كد نمودن داده ها .

ـ  با ارائه ابزار لازم ، امكان به كارگيري و حفاظت از داده هاي كد شده را فراهم سازد . مثلا با امكاناتي براي به روز آوري ، مديريت و ذخيره سازي ، تبديل يا سازماندهي مجدد داده ها از يك فرم به فرم ديگر يا تائيد نمودن و اعتبار سنجي داده ها .

ــ  ارائه ابزار لازم براي اصلاح ، رسيدگي ، خلاصه سازي و امثال آن . به عبارت ديگر با تسهيلات لازم به تحليل ، شبيه سازي ، تركيب و تصريح مشكلات نظري يا عملي كمك نمايد.

ــ  با در اختيار قرار دادن امكان يازيابي موثر داده ها در فرايند پرسش هاي پيچيده اي به وظيفه استدلال فضايي كمك كند.

ــ  ارائه خروجيهاي مختلف اعم از جدول هاي چاپي ، نقشه هاي پلات شده ، عكس ، نمودارهاي علمي و امثالهم ،‌ در فرمهاي مختلف و مناسب

" اچ دنيسون پارك " در مقدمه " كتاب شناسي سامانه هاي اطلاعات بين الملل 1993" مي گويد ، عبارت GIS معنايي نزديك به تكنولوژي مديريت ، پردازش و تحليل داده هاي فضايي جغرافيايي با كامپيوتر يافته است . يعني عبارت GIS بيانگر يك فن آوري است نه يك سامانه 0000

 تاريحچه بخش GIS  در مديريت مركز مشهد

 

كارهاي انجام شده و در دست انجام بخش GIS از ابتدا تا كنون

 

1ـ كارتوگرافي  رقومي نقشه هاي طرحهاي اكتشافي در مقياس 000/20: 1 ، 5000: 1و 000/50: 1به همراه پروژه هاي مختلف ديگر همراه با تهيه نقشه راهنماي  پراكندگي محدوده ها در سطح استانهاي خراسان شامل:

 الف ) تهيه نقشه زمين شناسي معدني 000/20: 1در مناطق : هيرد 100 كيلومتر مربع ـ دهن رود 90 كيلومتر مربع ـ دهك 50 كيلومتر مربع ـ شيخ آباد 47 كيلومتر مربع ـ خونيك 65 كيلومتر مربع ـ خليلان 103 كيلومتر مربع كه همگي مساحتي بالغ بر 455كيلومتر مربع مي باشد .

ب) تهيه نقشه زمين شناسي ـ معدني 1000: 1

چاه كلب 120 هكتار ــ چاه زاغو 2كيلومتر مربع ــ شورك 100 هكتار ــ جمعا مساحتي بالغ بر 4 كيلومتر مربع

ج) تهيه نقشه زمين شناسي ـ معدني 000/50: 1 شاهكوه  500 كيلومتر مربع

  • و همچنين پروژه هاي اكتشاف طلا و ليستوينيت ها مساحتي بالغ بر 25000 كيلومتر مربع از جنوب استان خراسان
  • پروژه اكتشاف مس شورك
  • پروژه پي جويي ماسيوسولفيدها در محدوده برگه هاي 000/250: 1زمين شناسي : گزيك ـ بيرجند ـ زابل به وسعت 50000كيلومتر مربع در زون فليش شرق ايران ( زون نهبندان ـ خاش )
  • اكتشاف عمومي طلا و آنتيموان شوراب فردوس
  • اكتشاف مس و طلاي چاه زاغو

2-تهيه بانك اطلاعات نمونه هاي زمين شناسي ومعدني منطقه شمال شرق

3ـ تهيه بانك اطلاعات مكاني و توصيفي نقشه هاي زمين شناسي 000/100

4-اجراي طرح امكان سنجي استفاده ازسيستم تبديل فتوگرامتري كاملا"رقومي براي تهيه نقشه هاي زمين شناسي 1:25000 وارائه گزارش ونقشه

5-اجراي طرح امكان سنجي تهيه نقشه هاي زمين شناسي با استفاده از فتو موزائيك عكسهاي هوايي وارائه گزارش ونقشه

6ـ‌ تهيه DEM نقشه هاي توپوگرافي 25000: 1  درمحدوده بلوكهاي 250000: 1 مشهد ـ سبزوار ـ كاشمر ـ تربت حيدريه ـ‌ فردوس بصورت برگه 1:100000

7ـ تهيه نقشه پراكندگي مواد معدني استان خراسان

8 ـ تهيه اندكس رقومي نقشه هاي 000/50: 1 ــ 000/100: 1 ــ 000/250: 1 توپوگرافي و زمين شناسي

9ـ تهيه و تكميل نقشه چشمه هاي آبگرم معدني استان خراسان

10ـ تهيه نقشه رقومي نمونه برداري ليستوينيت هاي پهنه افيوليتي شرق كشور با مقياس 000/50: 1

11ـ تهيه نقشه نمونه برداري ‍ژئوشيميايي طرح اكتشافات جنوب خراسان با مقياس 0000/300: 1در گستره اي به وسعت 17500 كيلومتر مربع كه اين مساحت شامل نقشه هاي ژئوشيمي و نمونه برداري000/100/1 بيرجند ـ مختاران ـ چهار فرسخ ـ سهل آباد ـ بصيران ـ ده سلم ـ چاه داشي

12 ـ تهيه فايل رقومي از30 برگ نقشه تك عنصري ژئوشيميايي 1:50000ريوش ازبرگه 1:100000 كاشمر

13ـ همكاري با پروژه هاي عمراني استاني و خارج از استان كه با همكاري مديريت منطقه شمال شرق صورت ميگيرد جهت كارتوگرافي رقومي نقشه هاي مطالعاتي از جمله پروژه هاي 100000/1 توپوگرافي و زمين شناسي بندرعسلويه ـ پروژه  خط لوله گاز استان خراسان

14ـ تهيه و تكميل Data base نقشه هاي 000/50: 1درگز ـ سرخس ـ طبس ـ قاين ـ بيرجند ـ نهبندان

15 ـ تهيه Data base نقشه 000/50: 1 و 000/100: 1 نقشه گناباد

16ـ  تكميل فتوموزائيك عكسهاي هوايي ورقه هاي 000/50 نبي آباد ـ بركاه ـ باغ گلشن ـ زوزن و چاه نمك

17 ـ تهيه و اصلاح اسلايد شو از منابع مربوط به الگوي داده هاي زمين شناسي و روش تهيه نقشه هاي رقومي و تهيه گزارش تشريحي آن و بررسي نرم افزارهاي مورد نياز جهت طراحي و پياده سازي آن

18ـ تهيه مستندات مربوط به الگوي داده هاي زمين شناسي جهت تهيه پايگاه داده هاي زمين شناسي از اينترنت

19 ـ تفكيك كانون زمين لرزه هاي تاريخي در محدوده شهرستان مشهد .

20 ـ‌ تهيه آرشيوفايلهاي رقومي نقشه هاي توپوگرافي 1:50000و 1:25000موجودبه تفكيك   بلوكهاي 250000: 1 چاه وك ـ فردوس ـ مايي ـ عشق آبادـ به صورت دو بعدي و سه بعدي

21ـ تكميل بخشي از بانك اطلاعات نقشه هاي 100000: 1زمين شناسي شامل اطلاعات سن وجنس واحدهاي سنگي در49 برگه و 2690 ركورد اطلاعاتي ـ بانك اطلاعات عمومي 87 برگه به دو زبان فارسي وانگليسي ،آرشيوفايل تصويري، اسكن رنگي از 72 برگه

22ـ تهيه بانك اطلاعات جغرافيايي استانهاي خراسان

23ـ تهيه  مدل ارتفاعي رقومي كل استان خراسان

 

 
نویسنده:
مترجم :
منبع :
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 A.C.D/ کرتاسه در فرونشست اراک – اصفهان - شهرضا
 A.A.B/ نقش سطوح گسستگي مياني در تغيير سبك چين خوردگي بر روي بلنداي قديمي گاوبندي (جنوب كمربند چين خورده- رانده زاگرس)
 A.A.B/ ميكروبيواستراتيگرافي سازند فهليان در مقاطع چينه شناسي كوه گدوان و آب سياه در فارس
 A.A.B/ رده بندي پيشاني هاي رانده در مرز مناطق ساختاري البرز- ايران مركزي از خاور ورامين تا خاور سمنان
 A.A.B/ تحليل عناصر سبك چين در تاقديس سرمه (زاگرس)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد