صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ تاثير پلي مرفيسم ناحيه 1171- ژن ماتريكس متالوپروتئيناز-3 بر سرطان پستان در جمعيت اصفهان
تعداد بازدید : 693
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


آنزيمهاي ماتريكس متالوپروتئيناز(Matrix metalloproteinase; MMP)، خانواده بزرگي از آنزيمهاي تخريبي هستند كه در تجزيه تركيبات مختلف ماتريكس خارج سلولي نقش دارند. اين آنزيمها همچنين نقش مهمي در پيشرفت و گسترش تومورهاي سرطاني دارند. يك پلي مرفيسم تك نوكلئوتيديSingle nucleotide polymorphism; SNP) ) بصورت جايگزيني/ حذف نوكلئوتيد داكسي آدنوزين (5A/6A) در پروموتور ژن ماتريكس متالوپروتئيناز- 3 (MMP3) باعث افزايش بيان اين ژن مي شود. مطالعه حاضر به بررسي تاثير اين پلي مرفيسم بر شروع و گسترش سرطان پستان مي پردازد. ژنوتيپ حاصل از SNP ژن MMP3 با استفاده از تكنيك PCR-RFLP در 120 بيمار مبتلا به سرطان و 60 كنترل سالم در جمعيت اصفهان تعيين گرديد. بيماران مبتلا به سرطان به دو گروه تقسيم شدند: M+ بيماران متاستازي و M- بيماران مبتلا به سرطان پستان كه در مراحل اوليه بيماري قرار دارند. نتايج گوياي اين مطلب است كه آلل 5A در گروه M+ از فراواني بيشتري نسبت به كنترلهاي سالم برخوردار ميباشد (P= 95% ،OR= 2.91 CI=95%) در حالي كه فراواني اين آلل بين گروه -M و كنترل هاي سالم از نظر آماري معني دار نمي باشد. با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه، تصور مي گردد كه ريسك و گسترش سرطان پستان در حاملين همو و هتروزيگوت آلل 5A نسبت به حاملين همو 5A افزايش مي يابد.
 

 
نویسنده: مجيد متولي باشي، زهره حجتي و سامانه حاجي حسيني
مترجم :
منبع : مجله زيست شناسي ايران – شماره 4 زمستان 1386
تاریخ : زمستان 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي فراواني آللي پلي مورفيسم 844insertion 68bp ژن CBS) Cystathionine b-synthase) در جمعيت نرمال انساني جنوب ايران
 A.A.B/ تاثير تمرينات هوازي بر جهش ژنوم ميتوکندريايي (mtDNA) لکوسيت هاي خون انسان
 A.A.B/ لزوم محرمانه نگهداشتن اطلاعات ژنتيكي افراد بشر
 A.A.B/ هشدارهايي در بهره گيري از هورمون رشد
 A.A.B/ ملاحظات اخلاقي در آزمايش هاي ژنتيک
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد