صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ خصوصيات زيستي - اجتماعي نوجوانان دختر دانش آموز مشهد
تعداد بازدید : 423
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


 پژوهش حاضر با هدف بومي سازي اطلاعات مربوط به روان شناسي رشد صورت پذيرفته است. روش پژوهش توصيفي از نوع زمينه يابي است. نمونه تحقيق 240 دانش آموز دختر مقاطع راهنمايي و متوسطه مي باشد که به روش خوشه هاي انتخاب گرديدند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه اي است که از دوازده بخش تکميل شده است. نتايج پژوهش حاکي از آن است که مهمترين تغيير زيستي يعني بلوغ در دامنه سني دوازده تا چهارده سالگي رخ مي دهد، نوجوانان بيشترين اطلاعات خود را در اين زمينه از والدين دريافت مي کنند و واکنش آنها در قبال بلوغ توام با ترس بوده است. در زمينه بررسي خصوصيات اجتماعي شان، مسافرت و گردش را جزو بهترين سرگرمي هاي خود مي دانند و از اين که والدينشان آنها را به چشم کودک ببيند و مورد تمسخر و سرزنش قرار بگيرند، اعلام نارضايتي کرده اند. بيشترين تاثيرپذيري را نوجوانان از والدين خود داشته اند و سپس دوستان چنين نقشي را ايفا کرده اند. در محيط تحصيلي، نمره کم دادن و تبعيض گذاشتن معلمان از جمله عواملي است که آنها را ناراحت مي کند.

 
نویسنده: دكتر حميدرضا آقا محمديان
مترجم :
منبع : دوفصلنامه مطالعات تربيتي و روانشناسي – شماره 2 (پياپي 8)، پاييز و زمستان 1382
تاریخ : پاييز و زمستان 1382
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ بررسي چالش هاي موجود در ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان و راه هاي برون رفت از آن بوده است
 A.A.A/ شناسايي چالش هاي موجود در شيوه هاي ارزشيابي و راه برون رفت از آن
 A.A.A/ جايگاه تکاليف درسي و فعاليت هاي خارج از کلاس
 A.A.B/ سنجش اثر بخشي كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي سواد اطلاعاتي
 A.A.B/ روابط ميان رشته اي در علوم انساني: تحليلي استنادي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد