صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ ارزشيابي الگوهاي نياز سنجي آموزشي و طراحي برنامه هاي درسي آموزش هاي علمي - كاربردي در جمهوري اسلامي ايران
تعداد بازدید : 467
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 

 آموزش هاي علمي – کاربردي، آموزش هايي هستند که با هدف ايجاد مهارتهاي شغلي و حرفه اي و نيز ارتقاي مهارت شاغلين، برنامه ريزي و اجرا مي شود. با توجه به نقش اين آموزش ها در توسعه کشور، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1369 با تشکيل شوراي عالي آموزش هاي علمي – کاربردي، درصدد ساماندهي ساختار و محتواي اين آموزش ها برآمد. در همين راستا در سال 1371 گروه هشتم در شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم تشکيل شد و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به تدوين، طراحي و اجراي آموزش هاي علمي – کاربردي به تصويب اين گروه رسيد. در مقاله پژوهشي حاضر با استناد به مباني علمي آموزش هاي علمي – کاربردي الگوهاي نيازسنجي آموزشي به منظور شناسايي دوره هاي علمي – کاربردي و فرآيند طراحي برنامه هاي درسي، در دو بخش صنعت و کشاورزي مورد نقد و بررسي قرار گرفت. نتايج حاکي از عدم التفات دستگاههاي سياستگذار و مجري آموزش هاي علمي – کاربردي به اهداف اين دوره ها (به ويژه به هدف خود اشتغالي)، عدم تبعيت مجريان از الگوهاي مناسب نيازسنجي در شناسايي دوره ها و نيز عدم توجه برنامه ريزان به الگوهاي طراحي برنامه درسي مهارت – محور است.
 

 
نویسنده: دكتر محمود سعيدي رضواني ، تقي بينقي
مترجم :
منبع : دوفصلنامه مطالعات تربيتي و روانشناسي – شماره 2 (پياپي 8)، پاييز و زمستان 1382
تاریخ : پاييز و زمستان 1382
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ بررسي چالش هاي موجود در ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان و راه هاي برون رفت از آن بوده است
 A.A.A/ شناسايي چالش هاي موجود در شيوه هاي ارزشيابي و راه برون رفت از آن
 A.A.A/ جايگاه تکاليف درسي و فعاليت هاي خارج از کلاس
 A.A.B/ سنجش اثر بخشي كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي سواد اطلاعاتي
 A.A.B/ روابط ميان رشته اي در علوم انساني: تحليلي استنادي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد