صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي رابطه راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان با افسردگي و اضطراب در دانش آموزان مراکز راهنمايي استعدادهاي درخشان
تعداد بازدید : 672
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
هدف: در مطالعه حاضر هدف، بررسي رابطه راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان (CERQ) و رابطه آن با افسردگي و اضطراب در دانش آموزان مراکز راهنمايي استعدادهاي درخشان شيراز بود.
روش: براي دستيابي به اين هدف همه دانش آموزان کلاس هاي اول تا سوم مراکز راهنمايي استعدادهاي درخشان شهر شيراز (500) نفر به تکميل CERQ و شاخص هاي افسردگي و اضطراب مقياس SCL-90-R پرداختند. از ضريب آلفاي کرونباخ براي بررسي پاياني، و از روش هاي تحليل عوامل و همبستگي نمره کل با نمرات خرده مقياس ها براي بررسي روايي CERQ استفاده شد.
يافته ها: نتايج ضمن تاييد پاياني و روايي CERQ نشان دادند که بدون توجه به جنسيت پاسخ دهنده، راهبردهاي شناختي مقصر دانستن خود، تمرکز بر تفکر، باز ارزيابي مثبت، مصيبت بار تلقي کردن، و مقصر دانستن ديگران پيش بيني کننده هاي مهم افسردگي و اضطراب بودند.
نتيجه گيري: نتيجه کلي اين تحقق نشان مي دهد که راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان از جمله مقصر دانستن ديگران پيش بيني کننده افسردگي و اضطراب هستند.

 
نویسنده: فريده يوسفي
مترجم :
منبع : فصلنامه پژوهش در حيطه کودکان استثنايي – شماره 22 – زمستان 1385
تاریخ : زمستان 1385
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ بررسي چالش هاي موجود در ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان و راه هاي برون رفت از آن بوده است
 A.A.A/ شناسايي چالش هاي موجود در شيوه هاي ارزشيابي و راه برون رفت از آن
 A.A.A/ جايگاه تکاليف درسي و فعاليت هاي خارج از کلاس
 A.A.B/ سنجش اثر بخشي كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي سواد اطلاعاتي
 A.A.B/ روابط ميان رشته اي در علوم انساني: تحليلي استنادي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد