صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ مقايسه ويژگي هاي جسماني كودكان ميكروسفال، ماكروسفال و كودكان عقب مانده ذهني (بدون علت مشخص) با كودكان عادي
تعداد بازدید : 674
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
هدف: هدف از اين تحقيق شناخت بيشتر ويژگيهاي جسماني کودکان ميکروسفال، ماکروسفال و عقب ماندگي ذهني با علل ناشناخته و مقايسه آن با دانش آموزان عادي در سنين 6 تا 12 سال است.
روش: بدين منظور از هر گروه ميکروسفال، ماکروسفال، عقب مانده ذهني ناشناخته و عادي، 15 نفر از طريق نمونه گيري در دسترس از مجتمع هاي بهزيستي (شمال، جنوب، شرق و غرب) تهران انتخاب شدند. در سنجش ويژگي هاي انسان سنجي از ترازو، متر نواري و کوليس استفاده شده است.
يافته ها: تحليل داده ها با استفاده از روش تحليل واريانس و آزمون شفه نشان داد که تفاوت ها در شاخص هاي تن سنجي در سطح 0.05 معنادار است. نتايج همچنين نشان داد که تفاوتهايي در شاخصهاي تن سنجي مانند وزن، قد نشسته، دور سر، عرض بيني، طول بيني، طول دست، مچ پا و طول پا در بين چند گروه از کودکان ياد شده وجود دارد. يعني وزن کودکان عادي بيشتر از وزن کودکان عقب مانده ذهني ميکروسفال، ماکروسفال و علل ناشناخته است. ميانگين قد نشسته کودکان عادي کوتاه تر از کودکان ميکروسفال است. ميانگين دور سر کودکان ماکروسفال بيشتر از کودکان عادي، ميکروسفال و علل ناشناخته است. ميانگين طول بيني کودکان ماکروسفال بلند تر از کودکان عقب مانده با علل ناشناخته است. ميانگين عرض بيني کودکان ماکروسفال بزرگ تر از عرض بيني کودکان عادي است. ميانگين طول دست کودکان ميکروسفال و ماکروسفال بزرگ تر از کودکان عقب مانده با علل ناشناخته و کودکان عادي است، همچنين ميانگين مچ پا و طول پاي کودکان عادي بزرگتر از کودکان ميکروسفال، ماکروسفال و علل ناشناخته است.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش بر نقش سبب شناسي در بروز ويژگي هاي جسماني و انسان سنجي کودکان عقب مانده ذهني تاکيد مي کند.

 
نویسنده: حكيمه آقايي ، عزت الله نادري ، مريم سيف نراقي
مترجم :
منبع : فصلنامه پژوهش در حيطه کودکان استثنايي – شماره 19 – بهار 1385
تاریخ : بهار 1385
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ بررسي چالش هاي موجود در ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان و راه هاي برون رفت از آن بوده است
 A.A.A/ شناسايي چالش هاي موجود در شيوه هاي ارزشيابي و راه برون رفت از آن
 A.A.A/ جايگاه تکاليف درسي و فعاليت هاي خارج از کلاس
 A.A.B/ سنجش اثر بخشي كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي سواد اطلاعاتي
 A.A.B/ روابط ميان رشته اي در علوم انساني: تحليلي استنادي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد