صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
L.L.A /A.A.C/ بازخواني يک پرونده: فرانتس کافکا
تعداد بازدید : 551
 
 


3 ژوئيه 1883: تولد در پراگ. پسر هرمان كافكا (1931ـ 1852) و يولي لووي (1934ـ 1856) (هر دو، يهودي).
93ـ 1889: تحصيل در مدرسه ابتدايي در فليشماركت.
1889،1890، 1892 : تولد خواهرها: اِلي،‌والي، اوتلا. (دو برادر كوچك‌تر در كودكي مردند.)
1901ـ1893: تحصيل در دبيرستان آلماني پراگ: دوستي با اسكار پولاك. (خانوادة او در تسلتنرگاسه سكونت داشتند.)
حدود 1900ـ 1899 : خواندن آثار اسپينوزا، داروين، نيچه. دوستي با هوگو برگمان.
1903ـ 1899: نگارش نخستين نوشته‌ها (نابود شده).
6 ـ 1901: تحصيل در رشتة ادبيات آلمان، بعد حقوق، در دانشگاه آلماني پراگ؛ قسمتي در مونيخ.
1902 : گذراندن تعطيلات در شلزن و اتريش با دايي محبوبش، دكتر زيگفريد لووي («پزشك دهكده»). آشنايي با ماكس برود (يهودي صهيونيست)؛ دوستي با فليكس ولچ و اسكار بائوم.
1903: كار روي رمان «كودك و شهر» (گم شده).
4ـ1903: نوشتن «شرح يك مبارزه».
‌ 6 ـ 1905: گذران تابستانها در تسوكمانتل. ماجراي عشقي با يك زن ناشناخته. ديدار با اسكار بائوم، ماكرس برود، فليكس وِلچ.
1906:كار در دفتر حقوقي ريشارد لووي، در پراگ. ژوئن: گرفتن درجة دكتري حقوق از دانشگاه آلماني پراگ.
از اكتبر: يك سال كارورزي در دادگاههاي حقوقي.
8ـ1907: نگارش «تدارك عروسي در روستا» (تكه‌هايي از يك رمان).
1907 : اكتبر: كار در پراگ در Assicurazioni Generali، يك شركت بيمة ايتاليايي. خانواده به نيكلاس ـ اشتراسه نقل مكان مي‌كنند.
1908: كار در مؤسسه نيمه دولتي بيمة حوادث كارگران (تا زمان بازنشستگي: ژوئيه 1922). دوستي صميمانه با ماكس برود. نوشتن «دربارة‌‌‌‌ بيمة اجباري در صنعت ساختماني».
1909: انتشار هشت قطعه نثر (بخشهايي از كتاب بعدي با عنوان «تأملات») در Hyperion، نشرية ادبي چاپ مونيخ.
سپتامبر: سفر در ريوا وبرشا با ماكس و اتو برود. نگارش «هواپيماها در برشا».
1910: عضو شدن در حلقه‌اي از روشنفكران (خانم برتا فانتا).
مارس: انتشار پنج قطعه نثر در Bohemia، روزنامة آلماني زبان پراگ.
مه: آغاز ثبت يادداشتهاي روزانه (دفترهاي قطع رحلي؛ آخرين يادداشت:‌12 ژوئن 1923).
گروه تئاتر يديش اهل اروپاي شرقي در پراگ برنامه اجرا مي‌‌كند.
اكتبر: سفر به پاريس، همراه ماكس و اتو برود.
دسامبر: سفر به برلين.
1911: ژانويه‌ ـ فوريه: سفر كاري به فريدلاند و رايشنبرگ.
تابستان: سفر به زوريخ، لوگانو، ميلان، پاريس همراه ماكس برود. تصميم براي نوشتن رماني مشترك با برود، به نام «ريشارد و ساموئل».استراحت در آسايشگاهي در ارلنباخ نزديك سوئيس. نوشتن ياداشتهاي سفر، نوشتن «اقدام براي پيشگيري حوادث [در كارخانه‌ها و مزارع]» و «بيمة حوادث كارگران و مديريت.»
12ـ 1911 : زمستان: گروه تئاتر يديش. دوستي با يتژاك لووي، بازيگر يهودي اهل روسيه. مطالعه دربارة فرهنگ عامه يهودي. آغاز كار روي طرحي دربارة لووي.
14ـ1911: كار روي «آمريكا» (بخشهاي عمده‌اش در 12ـ1911 نوشته شد).
1912: مطالعه دربارة يهوديت (هاينريش گراتس، مييرايسرپينز).
فوريه: سخنراني دربارة زبان يديش.
انتشار «نخستين سفر طولاني با قطار»، فصل اول «ريشارد و ساموئل» در نشرية ادبي Herderblatter.
ژوئيه: سفر به وايمار با ماكس برود. بعد، تنها در كوههاي هارتس (آسايشگاه يوست). آشنايي با ارنست روولت و كورت وولف (در آن زمان، مشتركاً انتشارات Verlag Rowohlt را اداره مي‌كردند.)
13 اوت: آشنايي با فليسه باوئر اهل برلين، در خانه پدر ماركس برود، در پراگ.
14 اوت: دستنوشتة «تأملات» (Betrachtung) براي ناشر فرستاده مي‌شود.
02 سپتامبر: آغاز نامه‌نگاري با فليسه باوئر.
23ـ22 سپتامبر:‌ نگارش «داوري».
سپتامبر ـ اكتبر: نگارش «سوخت انداز»؛ كه بعد، نخستين فصل «آمريكا» شد.
اكتبر 1912 تا فوريه 1913: در يادداشتهاي روزانه وقفه مي‌افتد.
نوامبر: نگارش «مسخ».
1913: ژانويه: انتشار «تأملات».
فوريه 1913 تا پوئيه 1914: فترت در آفرينش كارهاي ادبي.
عيد پاك: نخستين قرار ديدار با فليسه باوئر در برلين.
بهار: انتشار «داوري.»
مه: انتشار «سوخت‌انداز»
سپتامبر: سفر به وين، ونيز، ريوا. در ريوا دوستي با «دختر سوئيسي».
نوامبر: آشنايي با گرته بلوخ، دوست فليسه باوئر. آغاز نامه‌نگاري با او.
1914 :عيد پاك: سفر به برلين
12 آوريل: نامزدي با فليسه باوئر، در برلين.
12 ژوئيه: به هم خوردن نامزدي.
تابستان: نگارش «خاطرات راه‌آهن كالدا». سفر به هِلِراو، لوبك، مارينليست در درياي بالتيك، همراه ارنست وايس.
اكتبر: نگارش «گروه محكومان».
پاييز: آغاز نگارش «محاكمه».
زمستان: نگارش «در پيشگاه قانون» (بخشي از «محاكمه»).
1915: سفر: تجديد ديدار با فليسه باوئر، در بادنباخ.
ادامة كار روي «محاكمه.»
اهداي جايزة تئودور فونتان به او، براي نگارش «سوخت انداز».
فوريه: انتقال از خانة پدري به اتاقهاي اجاره‌اي:‌ بيلك گاسه و لانگه گاسه.
سفر به مجارستان با خواهرش اِلي.
نوامبر: انتشار «مسخ».
دسامبر (و ژانويه 1916): نگارش «معلم دهكده» [«موش كور بزرگ»].
1916: ژوئيه: ديدار با فليسه باوئر، در مارينباد.
02 اوت: تهيه فهرستي از «دلايل در ضديت و حمايت از ازدواج». نگارش داستانهايي كه بعد در «پزشك دهكده» گردآوري شدند.
زمستان: نقل مكان به كوچه كيمياگران در منطقه قصر شهر پراگ
1917: نيمه اول: نگارش «گراكوس شكارچي». فراگيري زبان عبري.
بهار:‌ نگارش «ديوار بزرگ چين».
ژوئيه: دومين نامزدي با فليسه باوئر.
اوت: شروع سرفه‌هاي خوني.
4 سپتامبر: علائم سل، نقل مكان به خانة خواهرش، اوتلا، در تسوراو.
12 سپتامبر: غايب شدن از اداره.
01 نوامبر: ‌قطع شدن نگارش يادداشتها.
پايان دسامبر: به هم زدن دومين نامزدي با فليسه باوئر.
پاييز و زمستان: نگارش «گزيده گويي‌ها» (دفترهاي قطع وزيري).
1918: ژانويه تا ژوئن: تسوراو. خواندن آثار كيركِگارد.
بهار: ادامة نگارش «گزيده‌گويي‌ها». پراگ، تورناو.
نوامبر: شِلِزن. ديدار با يولي ورويتسِك (Wohryzek)، دختر متولي يك كنيسه.
ارائه يك پروژه براي «انجمن كارگران فقير»، يك انجمن زاهدانه.
1919 :01 ژانويه: از سرگيري نوشتن يادداشتها.
شِلِزن؛ بهار:‌دوباره در پراگ.
[بهار: فليسه باوئر ازدواج مي‌‌كند.]
بهار: نامزدي با يولي ورويتسِك. به هم خوردن آن در نوامبر 1919.
مه: انتشار «گروه محكومان».
پاييز: انتشار «پزشك دهكده».
نوامبر: نگارش «نامه به پدر».
زمستان: نگارش «او» (مجموعه‌اي از گزيده‌گويي‌ها) سفر به شلزن با ماكس برود.
1920: ژانويه 1920 تا 15 اكتبر 1921:‌قطع نگارش «يادداشتها» گرفتن مرخصي استعلاجي از مؤسسه بيمة حوادث كارگران. اقامت در مِران اتريش.
پايان مارس: آشنايي با گوستاويانوش. سفر به م‍ِران.
آشنايي با ميل‍ِنا يزنسكا ـ پولاك، نويسندة چك، در وين. نامه‌نگاري.
تابستان و پاييز: پراگ. نوشتن داستان.
دسامبر: اقامت در آسايشگاهي در منطقة كوهستاني تاترا (ماتلياري). آشنايي با روبرت كلوپشتوك.
1921: 15 اكتبر:‌اشاره به اينكه همة يادداشتهايش را به ميلنا داده است.
تا سپتامبر: بستري شدن در آسايشگاه واقع در كوهستانهاي تاترا. بعد بازگشت به پراگ؛ ميلنا.
24ـ1921: نوشتن داستانهايي كه بعد در يك مجلد با عنوان «هنرمند گرسنگي»، گردآوري شدند.
1922: ژانويه تا سپتامبر: نگارش «قصر».
فوريه: پراگ.
بهار: نگارش «هنرمند گرسنگي».
مه: آخرين ديدار با ميلنا.
اواخر ژوئن تا سپتامبر: سفر به پلانا، واقع در لوشنيتس، همراه خواهرش اوتلا. بازگشت به پراگ.
تابستان: نگارش «بازجويي از يك سگ».
1923: پراگ.
ژوئيه: سفر به موريتس، با خواهرش اِلي. آشنايي با دورا ديمانت (ديامانت) [Dora Dymant (Diamant)]، در يك اردوگاه تعطيلاتي «خانه يهوديان برلين».
پراگ، شِلِزن (اوتلا).
اواخر سپتامبر: سفر با دورا ديمانت به برلين ـ استگليتس. بعد، نقل مكان، همراه دورا، به گرونوالد اشتراسه.
شركت در سخنراني در آكادمي برلين، براي «مطالعات يهودي.»
زمستان: نگارش «نقب».
كافكا و دورا، به برلين ـ تسِلندورف نقل مكان مي‌كنند. فرستادن مجموعه داستان «هنرمند گرسنگي» براي ناشر.
1924 : بهار: نگارش «ژوزفين آوازخوان.»
به علت بيماري، از برلين به پراگ آورده مي‌شود.
01 آوريل: رفتن به آسايشگاه وينروالد، كلينيك پرفسور هايك، در وين. بعد آسايشگاه كيرلينگ، نزديك وين، همراه دورا ديمانت و روبرت كلوپشتوك.
3 ژوئيه: مرگ در كيرلينگ. دفن در 11 ژوئن در گورستان يهوديان در پراگ ـ اشتراشنيتس.
انتشار «هنرمند گرسنگي.»

پي‌نوشت:

مأخذ: يادداشتها؛ فرانتس كافكا؛‌‌‌‌ ترجمة مصطفي اسلاميه؛ نشر نيلوفر، چاپ اول: 1379.

 
نویسنده:
مترجم :
منبع : ماهنامه ادبيات داستاني – شماره 100 – بهار 1385
تاریخ : بهار 1385
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ عرفان مسيحي در آلمان (قرن سيزده و چهارده ميلادي)
 A.A.B/ دوره رمانتيك در آلمان
 A.A.C/ يعقوب كذاب نوشتة يورك بكر ترجمه علي اصغر حداد
 A.A.C/ همزاد مكانيكي نوشته هرمان كازاك
 F.F.A /A.A.C/ حكم نوشته هاينتس ريسه
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد