صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ نظريه پياژه و كاربرد آن در برنامه ريزي درسي و آموزش: تحليلي بر دو كاربرد معارض
تعداد بازدید : 1556
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


نظريه تحول(رشد)شناختي پياژه در قلمرو تعليم و تربيت كاربرد بسيار گسترده اي داشته است . كاربرد اين نظريه در حوزه خاص برنامه درسي و آموزش در كانون توجه اين نوشتار قرار گرفته است . نويسنده به تبيين و تحليل دو رويكرد در به كارگيري نظريه رشد شناختي در اين حوزه پرداخته وتلاش نموده است كه تعارض وتقابل آنها را با يكديگر نشان بدهد. نخستين رويكرد متكي به جنبه ساختاري نظريه بوده واز نظريه پياژه به عنوان پايه واساس در انتخاب وسازماندهي محتواي برنامه درسي به گونه اي استفاده ميكند كه تطابق ميان تقاضاي شناختي برنامه وقابليت هاي شناختي دانش آموز وجود داشته باشد. دومين رويكردبر جنبه فرايندي نظريه متكي بوده و از آنچه پياژه به عنوان راه كار رشد عقلاني‘يعني عدم تعادل‘مطرح ميكند سود ميجويد.براساس اين رويكرد‘كه پياژه خود آن را متضمن مهم ترين دلالت نظريه براي دست اندركاران تعليم وتربيت ميداند‘تلاش برنامه ريزان ومربيان ومعلمان بايد معطوف به مواجه ساختن دانش آموزان با مسأله يا موقعيت مسأله دار باشد.اين مواجهه كه مستلزم بر هم خوردن تعادل ميان فرد و محيط است موجد كوشش دانش آموز براي بازيابي مجدد تعادل(يا يادگيري)كه از ماهيت "بناشدني"نيز برخوردار است ميشود. نويسنده چنين نتيجه گيري ميكند كه رويكرد اول منتهي به برنامه هاي درسي سنتي شده و رويكرد دوم تحولات اساسي در برنامه ريزي درسي و آموزش را ايجاب مينمايد.شايد به همين دليل است كه رويكرد نخست از استقبال بسيار چشمگيرتري در مقايسه با رويكرد دوم برخوردار شده است. در نوشته حاضر ‘ دومين رويكرد مناسب تر تلقي شده است . 

 
نویسنده: دكتر محمود مهرمحمدي
مترجم :
منبع : مجله روان شناسي و علوم تربيتي – شماره 1-4 – سال 1375
تاریخ : 1375
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ بررسي چالش هاي موجود در ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان و راه هاي برون رفت از آن بوده است
 A.A.A/ شناسايي چالش هاي موجود در شيوه هاي ارزشيابي و راه برون رفت از آن
 A.A.A/ جايگاه تکاليف درسي و فعاليت هاي خارج از کلاس
 A.A.B/ سنجش اثر بخشي كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي سواد اطلاعاتي
 A.A.B/ روابط ميان رشته اي در علوم انساني: تحليلي استنادي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد