صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ مطالعه تطبيقي نظام تربيت معلم ايران و ژاپن
تعداد بازدید : 684
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


معلمان‘ اساسي ترين نقش را جريان يادگيري و نهايتا پرورش دانش آموزان بر عهده دارند و اهميت و برجستگي اين نقش حساس‘ حداقل بر مديران و برنامه ريزان نظام آموزش و پرورش‘ پوشيده نيست. آنچه در شرايط فعلي نياز به بررسي‘ مطالعه و تجزيه و تحليل دقيق و عميق دارد‘ دشواريهايي است كه نظام آموزش و پرورش كشور در احراز موقعيت والاي معلم و ايجاد شرايط لازم براي جذب‘ تربيت و ايفاي نقش حساس و پيچيده آن در جريان پرورش و هدايت رشد و تعالي دانش آموزان با آن روبه روست. پيچيدگي وظايف و مسؤوليت هاي سنگين اين منزلت مهم در نظام آموزش و پرورش‘ به علاوه نقش همه جانبه اي كه بر اثر بخشي كل سازمان و مديريت آموزشي كشور دارد‘ توجه و اهميت فوق العاده اي را كه به پژوهشهايي كه بتواند به بررسي همه جانبه دشواريها و بهره گيري از تجربه هاي آموزشي ساير ملل بپردازد و راه حل هاي مؤثر و علمي پيشنهاد كند بخشيده است. نگارنده‘ با بهره گيري از تجربه هاي سودمند ژاپن‘ در زمينه بهسازي و توسعه نظام تربيت معلم‘ كوشيده است تا با توجه به دشواريهاي موجود در نظام تربيت معلم كشور‘ ضمن مقايسه نظام شيوه هاي جذب و تأمين و تربيت نيروي انساني آموزش و پرورش ايران و ژاپن‘ پيشنهادهاي لازم را ارائه نمايد. 

 
نویسنده: محمدرضا سركارآرائي
مترجم :
منبع : مجله روان شناسي و علوم تربيتي – شماره 1 – سال 1373
تاریخ : 1373
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ بررسي چالش هاي موجود در ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان و راه هاي برون رفت از آن بوده است
 A.A.A/ شناسايي چالش هاي موجود در شيوه هاي ارزشيابي و راه برون رفت از آن
 A.A.A/ جايگاه تکاليف درسي و فعاليت هاي خارج از کلاس
 A.A.B/ سنجش اثر بخشي كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي سواد اطلاعاتي
 A.A.B/ روابط ميان رشته اي در علوم انساني: تحليلي استنادي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد