صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ Suitable Nonionic Surfactants for the Erythromycin Production by Saccharopolyspora erythraea (سورفاكتانت هاي غير يوني مناسب براي توليد اريترومايسين توسط Saccharopolyspora erythraea )
تعداد بازدید : 595
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

(انگليسي)
 به منظور يافتن سورفاكتانتهاي مناسب براي افزايش حلاليت اسيدچرب در محيط آبي، سورفاكتانت هاي غير يوني شامل تويين 85،80،60،40،20 ، پلي اتيلن گليكول 600،400،300،200 ، دي اتيلن گليكول دي متيل اتر(دي گلايم)، تريتون x-100 ، تتراهيدروفوران و دي اكسان به محيط پايه توليد اريترومايسين اضافه شد. همچنين سورفکتانتهاي فوق به محيط پايه داراي پالميتيك اسيد نيز اضافه شد. اثرات سورفکتانتها بر روي مورفولوژي Saccharopolyspora erythraea و توليد اريترومايسين ارزيابي شد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد، تويين20 و تريتون X-100 باعث تجزيه ميسليوم ها شده است. اما در محيط کشت داراي سورفاكتانت هاي ديگر، هيف ها به شکل رويشي باقي ماندند. در محيطهاي پلي اتيلن گليكول600،400،200 ؛ تويين 40 و تتراهيدروفوران هيچ اثر مثبت يا منفي در توليد اريترومايسين مشاهده نشد. ولي افزودن تريتونX-100 و دي اكسان به محيط، توليد اريترومايسين را به ميزان 9/9 و3/1 نسبت به محيط شاهد كاهش داده است. در محيط هاي واجد پلي اتيلن گليكول200 ،400 و600 ، تويين60 ،80 و 85 و دي گلايم توليد اريترومايسين به ترتيب 3/1، 5/1، 0/2، 4/1، 4/1، 3/1 و 3/1 برابر بيشتر از محيط شاهد بوده است. توليد اريترومايسين در محيط داراي اسيد پالميتيك 62/1 برابر كمتر از محيط شاهد بوده است. در هر صورت اثر اسيد پالميتيك در توليد اريترومايسين در حضور سورفاكتانت ها متفاوت بوده است. توليد اريترومايسين در محيط داراي پالميتيك اسيد به همراه پلي اتيلن گليكول400 و همچنين پالميتيك اسيد و پلي اتيلن گليكول600 بيشتر از توليد اريترومايسين در واجد اسيد پالميتيك (بدون سورفاكتانت) بوده است. ولي اريترومايسين توليد شده در محيط داراي تويين40، 60، 80 و 85 ، تتراهيدروفوران و دي گلايم كمتر از توليد اريترومايسين در محيط شاهد (بدون افزودن سورفاكتانت) بوده است.

 
نویسنده: J. Hamedi ، A. Makhdoumi Kakhki ، H.R. Darabi ، جواد حامدي ، علي مخدومي كاخكي ، حسين رضا دارابي
مترجم :
منبع : مجله علوم دانشگاه تهران – جلد 32 – شماره 1 - ارديبهشت 1385
تاریخ : ارديبهشت 1385
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ THE EFFECT OF STARVATION FACTOR ON THE SURVIVAL CHARACTERISTICS OF FLEXIBACTER CHINENSIS
 A.A.B/ SURVIVAL AND ACTIVITY OF LUX-MARKED PHENANTHRENE-DEGRADING PSEUDOMONAS STUTZERI P16 UNDER DIFFERENT CONDITIONS
 A.A.B/ DESIGNING A NEW RECOMBINANT STRAIN WITH ADDITIONAL COPY NUMBER OF DSZ CLUSTER TO ENHANCE BIODESULFURIZATION ACTIVITY IN PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 9027
 A.A.B/ GROWTH KINETICS AND HUMAN GROWTH HORMONE PRODUCTION OF A HEAT- INDUCIBLE RECOMBINANTE CHERICHIA COLI DURING BATCH FERMENTATION
 A.A.B/ ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF A NEW ACIDOTHIOBACILLUS FERROOXIDANS FROM THE ALIABAD COPPER MINE IN YAZD USING 16S-23S SPACER GENE NUCLEOTIDE SEQUENCING METHOD
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد