صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ اثر پلاسما با بسامد راديويي بر خواص سطح پلي استيرن
تعداد بازدید : 670
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


 سطح پلي استيرن با استفاده از پلاسما با بسامد راديويي (Radio frequency، RF) در مدت زمان هاي متفاوت و با توان ثابت در معرض پلاسماي اكسيژن و آرگون قرار گرفت. به منظور بررسي اثر پلاسما بر سطح پلي استيرن، ترشوندگي، تغييرات شيميايي و شكل شناسي سطح بررسي شد. تصاوير حاصل از ميكروسكوپي الكترون پويشي و ميكروسكوپي نيروي اتمي افزايش زبري سطح و ايجاد ريزترك هايي را روي سطح نشان مي دهد. براساس مطالعات ترشوندگي با افزايش زمان پرتودهي، زاويه تماس سطح پلي استيرن با قطره آب كاهش مي يابد. بررسي تغييرات شيميايي، تشكيل پروكسيدي را روي سطح پلي استيرن، پس از پرتودهي نشان مي دهد. براساس اين مشاهدات گروه هاي قطبي ايجاد شده روي سطح و نيز افزايش زبري سطح پس از پرتودهي با استفاده از پلاسماي RF باعث افزايش ترشوندگي سطح پلي استيرن مي شود.

 
نویسنده: شاداب باقري ، حميد ميرزاده
مترجم :
منبع : دوماهنامه انجمن پليمر ايران- علوم و تکنولوژي پليمر – سال 19 – شماره 5 – آذر - دي 1385
تاریخ : آذر - دي 1385
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ توزيع دما و عمق موثر انجماد در بافت هاي بيولوژيکي در جراحي سرمايشي
 A.A.B/ استفاده از اينترانت به صورت اتصال بي سيم Real-Time Point to Point براي نمايش زنده و همزمان جراحي لاپاراسکوپي، کمک به اتخاذ تصميم در جراحي و راهنمايي Telementoring در جراحي لاپاراسکوپي: اولين گزارش از ايران
 A.A.B/ بررسي ميزان پايداري گادولينيوم هماتوپورفيرين به عنوان عامل كنتراست
 A.A.B/ يك شبكه عصبي جديد با ساختاري سازنده تركيبي براي حل مساله هاي فروشنده دوره گرد و كوتاهترين مسير با تعداد شهر مشخص
 A.A.B/ كاهش بعد داده هاي تصاوير تشديد مغناطيسي مغز با استفاده از شبكه عصبي آموزش يافته توسط الگوريتم ژني
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد